Nationale proeven

Nationale proeven

Tijdens de proefavonden in je Commanderij heb je één en ander opgestoken van het wijnproeven. Of je er écht iets van kent, kun je testen bij de Nationale Proeven. Je krijgt een aantal theorievragen en een aantal wijnen voorgeschoteld. Slaag je in beide onderdelen, dan mag je jezelf ‘Meester-Wijnproever’ of ‘Grootmeester-Wijnproever’ noemen.

Voorwaarden tot deelname
Om deel te nemen aan de proeven moeten leden van de Vlaamse Wijngilde voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • voor Meester-wijnproever: 
  • als Gezel-wijnproever geïntroniseerd zijn; en
  • tijdens het laatste gildejaar minstens de helft van de proefavonden in de eigen commanderij bijgewoond hebben.
  • voor Grootmeester-wijnproever: 
  • geslaagd zijn als Meester-wijnproever en aansluitend geïntroniseerd zijn,
  • tijdens het laatste gildejaar minstens de helft van de proefavonden in de eigen commanderij bijgewoond hebben.

Inhoud van de proeven
Zowel voor Meester- als voor Grootmeester-wijnproever bestaan de proeven uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Voor het theoretisch gedeelte zijn de vragen gebaseerd op de cursus die de Vlaamse Wijngilde heeft uitgegeven. De cursus is modulair opgebouwd. 35 bladzijden beschrijven beknopt de belangrijkste wijnregio’s ter wereld. Voor de kandidaten Meester-Wijnproever is er de basiskennis, voor de kandidaten Grootmeester-Wijnproever ligt de lat hoger: zij moeten zowel de basis als de uitbreiding kennen. Hier kan je de recentste versie raadplegen en ook een reeks voorbeeldvragen om te helpen bij de voorbereiding op de Nationale Proeven.

Cursus van de Vlaamse Wijngilde
Voorbeeldexamenvragen deel 1 – Meester-Wijnproever
Voorbeeldexamenvragen deel 1 – Grootmeester-Wijnproever
Voorbeeldexamenvragen deel 2 – Meester-Wijnproever
Voorbeeldexamenvragen deel 2 – Grootmeester-Wijnproever

Het praktisch gedeelte bestaat voor Meester-Wijnproever uit het herkennen van vier rode wijnen. Bij de rode wijnen zijn er steeds een Bourgogne en een Bordeaux. De twee andere wijnen wisselen elk jaar. Voor Grootmeester-Wijnproever bestaat het praktisch gedeelte uit het herkennen van vier witte wijnen en vier rode wijnen. De vier rode wijnen zijn dezelfde als voor de Meester-wijnproevers: Bourgogne, Bordeaux en twee jaarlijks wisselende wijnen. Bij de witte wijnen zijn er steeds een chardonnay, riesling en sauvignon blanc. De vierde wijn wisselt elk jaar.