/* VZW – Vlaamse Wijngilde

Archief van
Categorie: VZW

Waarom lid worden van de Vlaamse Wijngilde?

Waarom lid worden van de Vlaamse Wijngilde?

Wat is de Vlaamse Wijngilde?

Wij verkopen geen wijn, wij maken geen wijn, wij proeven wijn. Zo kun je de Vlaamse Wijngilde in één zin samenvatten. De Vlaamse Wijngilde telt veertig lokale commanderijen die het wijnproeven beoefenen en zich bekwamen in het herkennen en beoordelen van wijn. Dit alles in een niet-commercieel kader.

Voordelen

Lid worden van de Vlaamse Wijngilde heeft vele voordelen:

 • Deskundig wijn proeven onder vrienden: de Vlaamse Wijngilde kan als overkoepelende organisatie wat individuele clubs niet kunnen. Wij organiseren degustaties van het hoogste niveau, met de producenten zelf. Bovendien gebeurt dit in een kader dat volledig losstaat van de wijnhandel.
 • Verzekering: bij het lidgeld is een volledige verzekering inbegrepen.
 • Ken Wijn-magazine: tweemaal per jaar gratis bij het lidgeld
 • De Vlaamse Wijngilde is volkomen neutraal, zowel politiek als levensbeschouwelijk
 • Alle degustaties en activiteiten verlopen zonder de minste commerciële inslag
 • Levendig discussieforum over wijn met respect voor ieders mening
 • De wijnactualiteit wordt wereldwijd op de voet gevolgd
 • Zich bekwamen in het proeven door het aanscherpen van verbale en technische proeftechnieken
 • De persooonlijke wijnkennis krijgt een fundamentele meerwaarde
 • Themadegustaties, vaak in aanwezigheid van wijnmakers, zijn een onderdeel van het jaarlijks degustatieprogramma
 • Verwerven van een beter inzicht in de wijncultuur
 • Participeren aan wijnreizen georganiseerd door de respectievelijke commanderijen
 • Mogelijkheid tot deelname aan examens en het verwerven van eregraden in de wijnkunde
 • Deelname aan intronisatieceremoniën en verbroederingsmomenten met buitenlandse wijnconfreriën
 • De Vlaamse Wijngilde is geografisch over gans Vlaanderen verspreid
 • Via de verschillende commanderijwerkingen krijgt ieder lid een gedifferentieerd aanbod aan wijnactiviteiten

Individuele personen kunnen zich wenden tot een commanderij in hun buurt om lid te worden. Clubs nemen contact op met het Nationaal Comité van de Vlaamse Wijngilde.    

Taken begin gildejaar

Taken begin gildejaar

Taken van het lokaal bestuur bij het begin van het gildejaar

Aan het begin van elk gildejaar, en wel voor 15 oktober, dient het lokale bestuur een drietal administratieve taken te verrichten: de inschrijving van de leden, het betalen van de nationale bijdrage en het insturen van het proefprogramma.

Lees Meer Lees Meer

Rekeningnummer Vlaamse Wijngilde

Rekeningnummer Vlaamse Wijngilde

Rekeningnummer: BE45 4325 2345 5189 Bij overschrijvingen: vermeld steeds de naam van de commanderij en de reden van betaling. Voor leden van de Vlaamse Wijngilde: enkel overschrijven via de penningmeester van de eigen commanderij aub.

FAQ Vlaamse Wijngilde

FAQ Vlaamse Wijngilde

1. Wat is de Vlaamse Wijngilde?

De Vlaamse Wijngilde is een vereniging van wijnproevers die over heel Vlaanderen actief is. Wij verkopen geen wijn, wij maken geen wijn, wij proeven wijn. Zo eerlijk en objectief mogelijk. Met aandacht voor alle streken van de wereld, voor alle druiven die een noemenswaardige wijn maken, en in zeer uiteenlopende prijsklassen.

Lees Meer Lees Meer

*/