Archief van
Categorie: Adverteren

Richtlijnen Ken Wijn-magazine

Richtlijnen Ken Wijn-magazine

Schrijven voor Ken Wijn-magazine Wil je een artikel schrijven voor Ken Wijn-magazine? Neem dan eerst deze richtlijnen door: http://bit.ly/KenWijnAuteurs Bekijk vervolgens deze richtlijnen: http://bit.ly/KenWijnAuteursDetail http://bit.ly/KenWijnSjabloon De redactieraad aanvaardt geen enkel artikel dat niet in de sjabloon wordt aangeleverd. Om maximale kansen op publicatie te krijgen, bekijk je best na het schrijven je eigen artikel nog eens kritisch met de bovenstaande richtlijnen in het achterhoofd. De redactie weigert artikels die deze richtlijnen onvoldoende volgen, en dit met het oogpunt op kwaliteit…

Lees Meer Lees Meer

Your publicity in Ken Wijn-magazine?

Your publicity in Ken Wijn-magazine?

Who can take publicity pages in Ken Wijn-magazine? In principle, we allow anyone to advertize in Ken Wijn-magazine, the wine magazine of the Flemish Wine Guild. Preferably merchants (wine merchants, importers, agents) in a product that fits the target audience of the magazine: wine-loving Flanders. Ken Wine magazine is distributed across Flanders with a circulation of 3000 copies and digitally on this website. It is published twice a year. Prices for advertisements (excluding VAT): C2, C3: €500 C4: €600 Full page: €400 Half page: €250 Contact the PR officer for more info.

Votre pub en Ken Wijn-magazine?

Votre pub en Ken Wijn-magazine?

En principe, les insertions publicitaires dans Ken Wijn-magazine sont ouvertes à chacun, même si nous avons une légère préférence pour les producteurs et/ou les commerçants (cavistes,importateurs, agents) de produits qui s’adressent au public cible de la revue: les amateurs de vin en Flandre. Ken Wijn-magazine est distribué en Flandre, en 3000 exemplaires et en format numerique sur ce site web. Il paraît deux fois par an. Les prix des instertions publicitaires (HTVA): C2, C3: €500 C4: €600 Pleine page: €400…

Lees Meer Lees Meer

Adverteren in Ken Wijn-magazine

Adverteren in Ken Wijn-magazine

Wie kan reclame maken in Ken Wijn-magazine? In principe kan iedereen publiciteit in Ken Wijn-magazine plaatsen. Bij voorkeur handelaars (wijnhandelaars, importeurs, vertegenwoordigers) in een product dat aansluit bij het doelpubliek van het tijdschrift: wijnminnend Vlaanderen. Ken Wijn-magazine wordt over heel Vlaanderen verspreid met een oplage van 3000 exemplaren, en digitaal op deze website. Het verschijnt tweemaal per jaar. Meer informatie en praktische regeling. Contacteer de PR-verantwoordelijke voor meer info.

Aanbrengen publiciteit Ken Wijn-magazine

Aanbrengen publiciteit Ken Wijn-magazine

Commanderijen die advertenties aanbrengen voor Ken Wijn-magazine, kunnen een deel van het betaalde bedrag terugkrijgen. Spelregels terugbetaling: 40% van het betaalde bedrag Pas na betaling door de adverteerder In principe geen plafond; er is wel een globaal plafond (18 blz pub totaal per nummer – eerst komt, eerst maalt) Enkel voor “nieuwe” adverteerders (geen pub afgelopen 2 nummers) – Bijzondere regeling voor vaste afspraken over meerdere nummers (bv pub in nummer 101 en 102)