Taken begin gildejaar

Taken begin gildejaar

Taken van het lokaal bestuur bij het begin van het gildejaar

Aan het begin van elk gildejaar, en wel voor 15 oktober, dient het lokale bestuur een drietal administratieve taken te verrichten: de inschrijving van de leden, het betalen van de nationale bijdrage en het insturen van het proefprogramma.

Inschrijving leden

De secretaris van de commanderij schrijft de leden in bij het nationaal secretariaat. Men dient hiertoe het excelformulier ‘melding nieuwe leden’ gebruiken. Voor personen die opnieuw lid worden, moet het nationaal lidnummer vermeld worden. Voor de bestuursleden dient hun functie vermeld te worden. Er zijn vijf mogelijke functies:

  • voorzitter
  • ondervoorzitter
  • wijnmeester
  • secretaris
  • penningmeester

Cumulatie van bestuursmandaten is toegestaan. Bestuursleden die geen van deze vijf functies bekleden, worden aangegeven als “bestuurder” zonder meer. Tevens dient vermeld te worden welke bestuurders en werkende leden afgevaardigd worden naar de Raad van Bestuur en naar de Algemene Vergadering. Zie de statuten voor meer info.

Betaling nationale bijdrage

De nationale bijdrage bedraagt €9 per lid. Deze werkingskost dient om nationale activiteiten te financieren, voor de verzekering, en als tegemoetkoming voor het zesmaandelijkse magazine Ken Wijn dat alle leden bij hun lidgeld krijgen. Commanderijen kunnen geld terugkrijgen bij het aanbrengen van publiciteit voor Ken Wijn-magazine. Uitzondering: nieuw aangesloten commanderijen betalen gedurende het eerste proefjaar geen bijdrage. Overschrijven dient te gebeuren op het rekeningnummer van de Vlaamse Wijngilde en met vermelding van de commanderij en de reden van betaling (‘nationale bijdrage’). Limietdatum is 15 oktober. Conform de beslissing van de Raad van Bestuur van 21 april 2004, hebben bestuurders/werkende leden van commanderijen die hun bijdrage niet of laattijdig hebben betaald, geen stemrecht in de Algemene Vergadering en in de Raad van Bestuur. Bij niet-betaling verliezen de leden van de commanderij hun lidmaatschap van de Vlaamse Wijngilde. Zie de statuten voor meer info.

Insturen proefprogramma

Voor 15 oktober dient de lokale wijnmeester het volledige proefprogramma van het gildejaar over te maken aan de nationaal wijnmeester. Dit gebeurt door middel van een sjabloon die door de nationaal wijnmeester rondgestuurd wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *