Tips en advies voor Commanderijen

Tips en advies voor Commanderijen

Beste commanderijbestuur

Wij hopen dat het jullie en jullie commanderijleden allen goed gaat. Het Nationaal Comité is niet gespaard gebleven van de pandemie. Twee van zijn leden hebben reeds de gevolgen van het virus aan den lijve, tot en met ziekenhuisopname, ervaren.

De coronaperikelen zullen ook in het nieuwe werkjaar van de Vlaamse Wijngilde, zowel voor nationale als lokale events de organisatie bepalen. Het Nationaal Comité blijft om de drie weken in contact via zoom en behoudt zijn optimistische kijk. Zij plant de aktiviteiten, weliswaar steeds met primaire aandacht voor de veiligheid van alle deelnemers en onder voorbehoud van de op dat moment geldende lokale, regionale en federale voorschriften.

De omstandigheden, onder meer naar aantal leden en grootte van het vergaderlokaal, zijn in iedere commanderij verschillend en zijn de primaire determinant voor de modaliteiten van toekomstige degustatieavonden. Hieronder vinden jullie enkele algemene richtlijnen die bij de planning en opstart kunnen helpen.  Jullie vinden die ook terug op de website van de Vlaamse Wijngilde.

TIPS & ADVIES voor COMMANDERIJEN gedurende CORONA  (op basis van richtlijnen Sciensano)

 • Vanaf 29/07/2020 zijn events tot 100 pers toegelaten (tot nadere berichtgeving). Het Nationaal Comité ontraadt, onafgezien van het aantal commanderijleden, om degustatieavonden in september op te starten en reeds geplande te cancelen.
 • Commanderijen met > 100 leden moeten overwegen hun avond op te splitsen, zolang bovenstaande 1ste regel van kracht is.
 • Zorg voor een locatie met voldoende ruimte; indien mogelijk gebruik ronde tafels en zorg dat het middelpunt van elke tafel op 4,50m à 5m van elkaar opgesteld staat.
 •  Zet leden die elkaar reeds uit (een) vorige bubbel(s) ontmoetten, liefst zo veel mogelijk samen aan een tafel.
 • Draag uw mondmasker bij binnengaan en verlaten van de zaal; we weten dat we graag bijpraten na langere afwezigheid; elk lid zal zoveel mogelijk andere leden willen begroeten, zowel vóór als nà de degustatieavond, draag hierbij uw mondmasker.
 • Probeer, indien mogelijk, de in- en uitgang van de locatie verschillend te maken.
 • Afhankelijk van het aantal leden, zorg voor voldoende handgel; minstens aan in- en uitgang. Eventueel gebruik van eigen handgel.
 • Gebruik enkel eigen glazen.
 • !! Gebruik een individueel spuwemmertje !! Liefst een afgesloten. Bij gebruik open spuwemmer, spuw voorzichtig langs de wand en spoel regelmatig uit.
 • Gebruik enkel eigen schrijfgerei, blanco papier, degustatiefiches, enz.
 • Ga tijdens uw proefavond niet meer naar buiten, bv voor telefoonoproepen, om te roken, enz. Bij toiletbezoek, zorg voor iemand die controleert ivm dragen mondmasker en handhygiëne (alcoholgel).
 •  Gebruik liefst zo weinig mogelijk schenkers, en altijd dezelfden en mét mondmasker, eventueel met handschoenen. Let erop dat niet iedereen alle flessen aanraakt. Laat de schenkers de flessen ergens plaatsen, zodat, wie wil, achteraf de line-up kan fotograferen.
 • Indien een lid op het einde bij het verlaten van de zaal iets vergeten is, gebruikt die opnieuw de ingang (indien die verschillend is van de uitgang), of wacht tot iedereen buiten is.
 • In de toekomst zullen richtlijnen altijd worden aangepast. Dus gelieve de algemene nationale adviezen zo goed mogelijk op te volgen. Met het NC zullen we deze tekst dan ook telkens zo snel mogelijk en zo goed als kan aanpassen.
 • Elke Commanderij kan uiteraard zelf eigen aanvullingen toevoegen die leiden tot bescherming van de gezondheid van haar leden.
 • Voor de invulling van deze tips en richtlijnen blijft elke Commanderij zelf verantwoordelijk. Zoals met alle beperkingen voor toegelaten events, wordt beroep gedaan op ieders individueel gezond verstand en ieders individuele verantwoordelijkheid.

Het Nationaal Comité hoopt dat jullie gespaard blijven van gezondheidsproblemen. En wenst jullie goeie moed en succes om, met inachtname van alle mogelijke veiligheids- en gezondheidsvoorwaarden, de commanderijactiviteiten te organiseren.

Vriendelijke groeten

Gerard Van den Abbeele
Secretaris Vlaamse Wijngilde
Luc Dewulf
Voorzitter Vlaamse Wijngilde

Reacties zijn gesloten.