Waarom vieren wij 50 jaar Vlaamse Wijngilde?

Waarom vieren wij 50 jaar Vlaamse Wijngilde?

Deskundig wijn proeven onder vrienden

De Vlaamse Wijngilde is een vereniging van wijnproevers over heel Vlaanderen en Brussel. Ze verenigt heden 43 commanderijen en zowat 2100 leden.
De vereniging heeft drie essentiële doelstellingen:

  • het aanbieden van een wijnpraktijkforum met een educatieve opdracht;
  • het naar buiten brengen van een uniform en wervend imago voor elke wijnliefhebber; en
  • het creëren van een ernstig en tegelijk ontspannen kader voor bovenstaande doelstellingen.

De voornaamste activiteit bestaat in het organiseren van proefavonden met als doel het theoretisch en praktisch aanscherpen van de wijnkennis van haar leden. Elke commanderij houdt er minstens vijf per gildejaar.

Daarnaast organiseert het Nationaal Comité evenementen op nationaal niveau:

  • nationale proeven tot het behalen van de graden van meester- en grootmeester-wijnproever;
  • degustaties die in het kader van ‘Aula Vini’ zorgen voor verdere vervolmaking van de leden;
  • de Ken Wijn-wedstrijd waarin commanderijen zich meten in wijnkennis en blind proeven; en
  • de Wijnronde die in de vorm van een rally wijngaarden in eigen land en in het nabije buitenland verkent.

De Vlaamse Wijngilde geeft tweemaal per jaar het eigen tijdschrift Ken Wijn-magazine uit en publiceert een maandelijkse nieuwsbrief, de Ken Wijn-flash.

Structuur

De Vlaamse Wijngilde vzw bestaat uit lokale afdelingen, die commanderijen worden genoemd. Elke commanderij heeft haar eigen bestuur, dat de klassieke functies omvat. Boven de commanderijen die overigens een ruime autonomie genieten staat als overkoepelend orgaan het nationaal bestuur, dat op zijn beurt bestaat uit een nationaal comité en een raad van bestuur.

Geschiedenis

De huidige Vlaamse Wijngilde groeide uit het samensmelten van de in 1968 opgerichte vereniging in het West-Vlaamse Torhout en de latere afgesplitste vereniging “De Wijngilde”. Aan de basis van “De West-Vlaamse Wijnproeversgilde” lag een oproep in de kranten het Nieuwsblad en de Standaard aan allen die ertoe bereid waren samen gezellig wijn te proeven. Een aantal enthousiaste wijnliefhebbers waaronder stichter voorzitter Raph Eeckhout, de heer en mevrouw Dierckx, de heren E. Decamps en A. Driessens en de heer Robert Lingier, waren de bezielers van het eerste uur. Nauwelijks van de grond gekomen viel deze groepering uiteen in twee gilden, met name “de Wijngilde” met kernen in Kortrijk, Antwerpen en Gent en “de Vlaamse Wijnproeversgilde”, met kernen in Oostende, Aalst en Brussel. Op 12 november 1971 kwam de fusie van beide gilden en kreeg de Vlaamse Wijngilde haar definitieve vorm. Van dat ogenblik kent ze een voortdurende opgang. Dankzij de belangeloze inzet van diverse bestuursorganen is de Vlaamse Wijngilde uitgegroeid tot een organisatie die ook op Europees niveau een zekere faam heeft verworven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *