Nationaal Comité

Nationaal Comité

Het nationaal comité van de Vlaamse Wijngilde behartigt de dagelijkse belangen
van de vereniging. Het bestaat uit een voorzitter, twee ondervoorzitters, een wijnmeester, een adjunct-wijnmeester, een secretaris, een penningmeester, een PR-verantwoordelijke, een communicatieverantwoordelijke, een webmaster, een adjunct-secretaris, adjunct-penningmeester, een publiciteitsverantwoordelijke Ken Wijn-magazine en een abonnementsverantwoordelijke Ken Wijn-magazine.

Foto (v.l.n.r.): Dirk Declercq (penningmeester), Simonne Wellekens (ondervoorzitter), Gerard Van den Abbeele (secretaris), Luc Dewulf (voorzitter), Marc Hollemans (adjunct-penningmeester), Sara De Meyer (webmaster- adjunct-secretaris), Peter Arijs (adjunct-wijnmeester), Pierre Paul Stacanov (communicatieverantwoordelijke), Peter Doomen (wijnmeester), Wouter De Nul (ondervoorzitter).


Nationaal Voorzitter

Luc Dewulf

E-mailadres
luc@vlaamsewijngilde.be


Nationaal Ondervoorzitter

Wouter De Nul

E-mailadres
wouter@vlaamsewijngilde.be


Nationaal Ondervoorzitter

Simonne Wellekens

E-mailadres
simonne@vlaamsewijngilde.be


Nationaal Secretaris

Gerard Van den Abbeele

E-mailadres
gerard@vlaamsewijngilde.be


Nationaal Penningmeester

Dirk Declercq

E-mailadres
dirk@vlaamsewijngilde.be


Adjunct-penningmeester

Marc Hollemans

E-mailadres
marc@vlaamsewijngilde.be


Nationaal Wijnmeester

Peter Doomen

E-mailadres
peter@vlaamsewijngilde.be


Adjunct-wijnmeester

Peter Arijs

E-mailadres
petera@vlaamsewijngilde.be


Communicatieverantwoordelijke

Pierre Paul Stacanov

E-mailadres
pierrepaul@vlaamsewijngilde.be


Webmaster – adjunct-secretaris

Sara De Meyer

E-mailadres
sara@vlaamsewijngilde.be


Publiciteitsverantwoordelijke Ken Wijn-magazine & advertenties Ken Wijn-flash

Valérie Heuvelmans

E-mailadres
valerie@vlaamsewijngilde.be


Abonnementsverantwoordelijke Ken Wijn-magazine

Ghislaine Vandroogenbroeck

E-mailadres
ghislaine@vlaamsewijngilde.be