Schrijven

Schrijven

Hoe artikels insturen voor
Ken Wijn-magazine?

Wat is het verschil tussen een goed en een slecht artikel? Heel eenvoudig: een goed artikel wordt gepubliceerd én gelezen. Een zwak artikel wordt niet eens gepubliceerd.

Gebruik de sjabloon

De sjabloon is een Word-document dat je helpt om geen informatie te vergeten. Sjabloon artikels Ken Wijn-magazine.doc

Do’s

 • Het artikel wordt rechtstreeks in de sjabloon van Ken Wijn-magazine geschreven en beslaat maximum 10.000 karakters (3.000 per pagina inclusief foto’s). Uitzonderingen kunnen worden toegestaan mits afspraak met de redactie.
 • Het blauwe gedeelte van de sjabloon dient volledig ingevuld te worden door de auteur.
 • Artikels die geknipt en geplakt zijn uit een ander document, dienen te worden herwerkt zodat de oude stijl vervangen is door die van de sjabloon. Let wel: plagiaat is uit den boze! Wij publiceren enkel eigen werk.
 • Zorg ervoor dat het artikel 1,5 alinea heeft.
 • Gebruik opmaakprofielen voor titels (zeker geen ALL CAPS, onderlijningen, …).
 • Geef als bestandsnaam de eerste woorden van de titel. Geen woorden zoals “sjabloon”, “artikel” en “Ken Wijn” gebruiken.
 • Stuur artikels naar kenwijn@vlaamsewijngilde.be

Don’ts

 • Artikels die niet in de sjabloon voor Ken Wijn-magazine gegoten zijn, komen niet in aanmerking voor publicatie.
 • Artikels die wel in de sjabloon van Ken Wijn-magazine staan, maar een andere layout hebben, komen niet in aanmerking voor publicatie.
 • Gebruik geen onderlijning, andere lettertypes of kleuren. Ook geen harde returns!
 • Sla je artikel niet op als docx maar wel als doc-bestand (docx is het formaat van de nieuwe Office 2007, doc van de Office-versies daarvoor).
 • Verwijder de voettekst niet. De voettekst duidt onder andere aan, hoeveel karakters je reeds gebruikt hebt (selecteer de voettekst en druk F9 om de juiste waarde weer te geven).
 • Stuur artikels nooit rechtstreeks naar redactieleden!

Onderwerpen

Een goed artikel is om te beginnen interessant voor de lezer. Kies je onderwerp dus met zorg.

Do’s

 • Bouw je artikel zoals een architect een huis ontwerpt: voeg eerst de titels en de tussentitels toe, schrijf dan de eigenlijke tekst.
 • Gebruik voldoende titels, liever te veel dan te weinig. Gebruik desnoods een “quote”. Zet titels steeds in heading-formaat (Heading 1 of Kop 1 voor de hoofdtitel, Heading 2 of Kop 2 voor tussentitels enzoverder).
 • Voeg toe wat het Ken Wijn-publiek boeit: proefnotities, interessante weetjes, speciale wijnmakerstechnieken.
 • Tracht al met de titel de aandacht van de lezer te trekken. Vertel een anekdote, een straffe uitspraak, een controversieel standpunt.

Don’ts

 • Vermijd artikels over puur interne aangelegenheden. Je schrijft meer dan drieduizend lezers over heel Vlaanderen, niet enkel voor je eigen commanderij.
 • Heb je erg veel wijnen geproefd, geef dan enkel de proefnotities van de meest representatieve. De overige kun je meegeven in een aparte sectie zodat we ze op de website kunnen plaatsen.
 • Vermijd inleidende beschrijvingen over bv. het weer, of uitweidingen over maaltijden op wijnreis, tenzij je natuurlijk specifiek de harmonie tussen wijn en maaltijd belicht.
 • Vermijd saaie titels zoals “inleiding” en “besluit”.
 • Gebruik geen teksten (zoals tabellen) van derden zonder hun toelating. Een “quote” kan natuurlijk wel, maar vermeld de bron.
 • Vermijd “euforische” proefnotities. Proefnotities dienen beschrijvend en analytisch te zijn. Gebruik geen telegramstijl maar korte volzinnen met een logische opbouw (uitzicht/geur/smaak/conclusie).

Illustraties

Waarop valt het oog van de lezer eerst bij het bekijken van een artikel? Niet op de tekst, maar wel op de prent.

Do’s

 • Zorg voor minstens 1 goede illustratie per 3000 tekens tekst.
 • Kwaliteit: maak foto’s steeds in de allerhoogste kwaliteit en allerlaagste compressiegraad. Vuistregel: een foto is minimaal 1MB groot. Foto’s kleiner dan 500KB zijn per definitie niet publiceerbaar. (Een illustratie die er op je scherm goed uitziet, kan in druk dus nog slecht uitvallen!)
 • Zorg indien mogelijk voor professionele foto’s van wijndomeinen of wijnbouwersverenigingen of -syndicaten – deze sturen ze meestal graag door voor publicatie; zorg dat het duidelijk is dat het de bedoeling is ze te publiceren.
 • Geef als bestandsnaam de naam van je artikel plus een volgnummer – voorzie het bijschrift in de sjabloon.
 • Vermeld altijd de auteur of bron van elke foto.
 • Indien er op de foto personen voorkomen, geef dan hun namen op (van links naar rechts). Controleer de schrijfwijze: niets is ergerlijker dan je naam verkeerd gespeld te zien! Geef eventuele functie of rol mee (penningmeester, invoerder, wijnbouwer, vertegenwoordiger, …).
 • Verstuur zware grafische bestanden bij voorkeur niet via e-mail, maar via Dropbox of Wetransfer.

Don’ts

 • Artikels zonder illustraties worden niet gelezen en dus ook niet gepubliceerd.
 • Zet illustraties nooit rechtstreeks in de tekst. Lever ze altijd apart aan.
 • Copyright: gebruik geen beelden van derden zonder toestemming. Pluk niet zomaar een figuur van het internet! De kwaliteit is te laag en bovendien is dit diefstal.

Wijntermen

Enkele vaak voorkomende wijntermen en hoe ze te schrijven.

Do’s

 • Schrijf namen van druiven steeds met kleine letter, ook indien het Duits afkomstig zijn.
 • Schrijf namen van wijnstreken met een hoofdletter.
 • Schrijf namen van wijnen genoemd naar een streek met kleine letter.
 • Schrijf domein, château en dergelijke met kleine letter, de naam zelf met hoofdletter.
 • Schrijf namen van cuvées met hoofdletter (ook als die bv. beginnen met de naam van een druif).
 • Moeilijke gevallen: sommige termen zijn moeilijk goed te schrijven. Gebruik volgende regels:
  • Het groene boekje
  • De regels van de brontaal (Frans: volg INAO-schrijfwijze) voor streken en druiven
  • De schrijfwijze zoals de producent die hanteert voor namen van domeinen en cuvées.

Don’ts

 • Schrijf nooit “druivensoort” tenzij je “Vitis vinifera” bedoelt. Gebruik de term “ras” of “variëteit” als je het over merlot, riesling, syrah en dergelijke hebt.
 • Schrijf niet “de neus van de wijn” maar “in de neus” of “het aroma, geur, …”.
 • Schrijf niet “de mond van de wijn” maar “in de mond” of “de smaak”.
 • Schrijf niet “gekend” maar bekend tenzij bedoeld wordt “gekend door studie” zoals in het voorbeeld: “ik beschouw de leerstof als gekend”.
 • Schrijf niet tannines maar tannine.
 • Schrijf niet Ken Wijn magazine, Kenwijnmagazine, Ken wijn magazine, ken wijn magazine, ken-wijnmagazine of iets dergelijks. Schrijf: Ken Wijn-magazine. Idem voor Ken Wijn-wedstrijd.

Interpunctie

Hoe omgaan met leestekens en spaties.

Do’s

 • Gebruik enkel spaties.
 • Achter tekens zoals . en ! en ? hoort een spatie. Ervoor niet.
 • Gebruik van haakjes: (dit is goed) want de spaties staan correct.
 • Gebruik van aanhalingstekens: enkele aanhalingstekens gebruik je voor ‘begrippen’, “dubbele” voor aanhalingen van wat iemand zegt.

Don’ts

 • Gebruik nooit dubbele spaties.
 • Vermijd spaties voor leestekens als een punt, komma, uitroepteken enzoverder.
 • Gebruik van haakjes: ( dit is niet goed ) want de spaties staan niet correct.
 • Vermijd inconsistent gebruik van aanhalingstekens.