Waarom lid worden van de Vlaamse Wijngilde?

Waarom lid worden van de Vlaamse Wijngilde?

Wat is de Vlaamse Wijngilde?

Wij verkopen geen wijn, wij maken geen wijn, wij proeven wijn. Zo kun je de Vlaamse Wijngilde in één zin samenvatten. De Vlaamse Wijngilde telt veertig lokale commanderijen die het wijnproeven beoefenen en zich bekwamen in het herkennen en beoordelen van wijn. Dit alles in een niet-commercieel kader.

Voordelen

Lid worden van de Vlaamse Wijngilde heeft vele voordelen:

 • Deskundig wijn proeven onder vrienden: de Vlaamse Wijngilde kan als overkoepelende organisatie wat individuele clubs niet kunnen. Wij organiseren degustaties van het hoogste niveau, met de producenten zelf. Bovendien gebeurt dit in een kader dat volledig losstaat van de wijnhandel.
 • Verzekering: bij het lidgeld is een volledige verzekering inbegrepen.
 • Ken Wijn-magazine: tweemaal per jaar gratis bij het lidgeld
 • De Vlaamse Wijngilde is volkomen neutraal, zowel politiek als levensbeschouwelijk
 • Alle degustaties en activiteiten verlopen zonder de minste commerciële inslag
 • Levendig discussieforum over wijn met respect voor ieders mening
 • De wijnactualiteit wordt wereldwijd op de voet gevolgd
 • Zich bekwamen in het proeven door het aanscherpen van verbale en technische proeftechnieken
 • De persooonlijke wijnkennis krijgt een fundamentele meerwaarde
 • Themadegustaties, vaak in aanwezigheid van wijnmakers, zijn een onderdeel van het jaarlijks degustatieprogramma
 • Verwerven van een beter inzicht in de wijncultuur
 • Participeren aan wijnreizen georganiseerd door de respectievelijke commanderijen
 • Mogelijkheid tot deelname aan examens en het verwerven van eregraden in de wijnkunde
 • Deelname aan intronisatieceremoniën en verbroederingsmomenten met buitenlandse wijnconfreriën
 • De Vlaamse Wijngilde is geografisch over gans Vlaanderen verspreid
 • Via de verschillende commanderijwerkingen krijgt ieder lid een gedifferentieerd aanbod aan wijnactiviteiten

Individuele personen kunnen zich wenden tot een commanderij in hun buurt om lid te worden. Clubs nemen contact op met het Nationaal Comité van de Vlaamse Wijngilde.    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *