Nationaal Comité

Nationaal Comité

Het nationaal comité van de Vlaamse Wijngilde behartigt de dagelijkse belangen
van de vereniging. Het bestaat uit een voorzitter, twee ondervoorzitters, een wijnmeester, een secretaris, een penningmeester, een PR-verantwoordelijke, een communicatieverantwoordelijke, een keldermeester, een webmaster, een adjunct-secretaris, een publiciteitsverantwoordelijke Ken Wijn-magazine en een abonnementsverantwoordelijke Ken Wijn-magazine.

Foto (v.l.n.r.): Sara De Meyer (webmaster- adjunct-secretaris), Wouter De Nul (ondervoorzitter), Peter Doomen (wijnmeester), Pierre Paul Stacanov (communicatieverantwoordelijke), Michel Terlinck (ondervoorzitter), Luc Dewulf (voorzitter), Annelies De Smet (penningmeester), Eric Merny (PR-verantwoordelijke), Gerard Van den Abbeele (secretaris).


Nationaal Voorzitter

Luc Dewulf

E-mailadres
luc@vlaamsewijngilde.be


Nationaal Ondervoorzitter

Wouter De Nul

E-mailadres
wouter@vlaamsewijngilde.be


Nationaal Ondervoorzitter

Michel Terlinck

E-mailadres
michel@vlaamsewijngilde.be


Nationaal Secretaris

Gerard Van den Abbeele

E-mailadres
gerard@vlaamsewijngilde.be


Nationaal Penningmeester

Annelies De Smet

E-mailadres
annelies@vlaamsewijngilde.be


Nationaal Wijnmeester

Peter Doomen

E-mailadres
peter@vlaamsewijngilde.be


Communicatieverantwoordelijke

Pierre Paul Stacanov

E-mailadres
pierrepaul@vlaamsewijngilde.be


Public Relations

Eric Merny

E-mailadres
eric@vlaamsewijngilde.be


Keldermeester

Anne De Kerpel

E-mailadres
anne@vlaamsewijngilde.be


Webmaster

Sara De Meyer

E-mailadres
sara@vlaamsewijngilde.be


Publiciteitsverantwoordelijke Ken Wijn-magazine & advertenties Ken Wijn-flash

Valérie Heuvelmans

E-mailadres
valerie@vlaamsewijngilde.be


Abonnementsverantwoordelijke Ken Wijn-magazine

Ghislaine Vandroogenbroeck

E-mailadres
ghislaine@vlaamsewijngilde.be