Nationaal Comité

Nationaal Comité

Het nationaal comité van de Vlaamse Wijngilde behartigt de dagelijkse belangen
van de vereniging. Het bestaat uit een voorzitter, twee ondervoorzitters, een wijnmeester, een secretaris en adjunct-secretaris, een penningmeester, een PR-verantwoordelijke en een communicatieverantwoordelijke.

Het nationaal comité: Peter Doomen (communicatieverantwoordelijke), Gerard Vanden Abbeele (secretaris), Wouter De Nul (ondervoorzitter) Luc Dewulf (ondervoorzitter), Eric Merny (voorzitter, voor Luc), Eddy Sarlet (wijnmeester), Annelies De Smet (penningmeester).