Bestuur

Bestuur

Het nationaal comité van de Vlaamse Wijngilde behartigt de dagelijkse belangen
van de vereniging. Het bestaat uit een voorzitter, twee ondervoorzitters, een wijnmeester, een secretaris, een penningmeester, een PR-verantwoordelijke, een communicatieverantwoordelijke, een webmaster, een adjunct-secretaris, adjunct-penningmeester, een publiciteitsverantwoordelijke Ken Wijn-magazine en een abonnementsverantwoordelijke Ken Wijn-magazine.

Foto (v.l.n.r.): Dirk Declercq (penningmeester), Simonne Wellekens (ondervoorzitter), Gerard Van den Abbeele (secretaris), Luc Dewulf (voorzitter), Marc Hollemans (adjunct-penningmeester), Sara De Meyer (webmaster- adjunct-secretaris), Peter Arijs (voormalig adjunct-wijnmeester), Pierre Paul Stacanov (communicatieverantwoordelijke), Peter Doomen (wijnmeester), Wouter De Nul (ondervoorzitter).

Ontbreken op de foto: Gracy Poppe (PR-verantwoordelijke), Valérie Heuvelmans (publiciteitsverantwoordelijke Ken Wijn-magazine en advertenties Ken Wijn-flash) en Ghislaine Vandroogenbroeck (abonnementsverantwoordelijke Ken Wijn-magazine)


Nationaal Voorzitter

Luc Dewulf

E-mailadres
luc@vlaamsewijngilde.be


Nationaal Ondervoorzitter

Wouter De Nul

E-mailadres
wouter@vlaamsewijngilde.be


Nationaal Ondervoorzitter

Simonne Wellekens

E-mailadres
simonne@vlaamsewijngilde.be


Nationaal Secretaris

Gerard Van den Abbeele

E-mailadres
gerard@vlaamsewijngilde.be


Nationaal Penningmeester

Dirk Declercq

E-mailadres
dirk@vlaamsewijngilde.be


Adjunct-penningmeester

Marc Hollemans

E-mailadres
marc@vlaamsewijngilde.be


Nationaal Wijnmeester

Peter Doomen

E-mailadres
peter@vlaamsewijngilde.be

Peter is ook wijnschrijver.


Communicatieverantwoordelijke

Pierre Paul Stacanov

E-mailadres
pierrepaul@vlaamsewijngilde.be


PR-verantwoordelijke

Gracy Poppe

E-mailadres
gracy@vlaamsewijngilde.be


Webmaster – adjunct-secretaris

Sara De Meyer

E-mailadres
sara@vlaamsewijngilde.be


Publiciteitsverantwoordelijke Ken Wijn-magazine & advertenties Ken Wijn-flash

Valérie Heuvelmans

E-mailadres
valerie@vlaamsewijngilde.be


Abonnementsverantwoordelijke Ken Wijn-magazine

Ghislaine Vandroogenbroeck

E-mailadres
ghislaine@vlaamsewijngilde.be