Info

Info

Ken Wijn-wedstrijd

Eén van de hoogtepunten van elk gildejaar is ongetwijfeld de wedstrijd ‘Ken Wijn’, die de laatste jaren op een groeiende belangstelling kan rekenen. Wij juichen dat toe: blind proeven houdt ons immers met de voeten stevig op de grond.

De wedstrijd vindt plaats op zondag 22 maart 2020 en wordt georganiseerd door Commanderij De Mandel, die de wedstrijd in 2019 gewonnen heeft (zie Ken Wijn-magazine nummer 31). Praktische details volgen later.

Onderstaande info gaat over de afgelopen Ken Wijn-wedstrijd van 2019.

We willen de succesvolle formule van die wedstrijd dan ook niet veranderen, hooguit enkele klemtonen verleggen om de wedstrijd nog boeiender en toegankelijker te maken. Voor de deelnemer zullen er in 2019 een drietal zichtbare zaken wijzigen:

1) De wijnlijst: vroeger een groot mysterie tot op de dag van de wedstrijd zelf. Vanaf nu willen we je tips geven om je ploegen voor te bereiden. Er is een wijnlijst met twintig ‘typewijnen’ waaruit we er negen selecteren (van elk type maximaal één wijn). De tiende is een joker, om op die manier alle wijnen uit de wereld aan bod te laten komen. De wijnlijst, die je als bijlage (blz 1) vindt, bestaat uit monocepages of assemblages die typisch zijn voor bepaalde streken of landen.

Noot:

– Dit is een aanpassing van het criterium uit het draaiboek dat tot nu toe gehanteerd werd, waarin gesteld werd dat minimum 3 en maximum 5 wijnen uit Frankrijk afkomstig zijn, minimum 3 en maximum 5 uit de rest van Europa, en minimum 2 en maximum 4 buiten Europa. De voorbeelden (bijlage blz 2 en verder) vertellen je hoe een Ken Wijn-wedstrijd anno 2019 er zou kunnen uit zien…

– Wanneer toegelaten volgens de regels van de herkomstbenaming, kan een andere druif (druiven) in de assemblage zitten voor maximaal 20%. Bijvoorbeeld een chianti kan bestaat uit 80% sangiovese en 20% andere toegelaten druiven zoals merlot, canaiolo, cabernet sauvignon en syrah. Toch geldt hij voor Ken Wijn-wedstrijd nog als ‘typisch’ voor wijnstijl 9.

2) De theorievragen: ook hierop kun je je voorbereiden. Tip: lees aandachtig de laatste edities van Ken Wijn-magazine. De theorievragen zullen zeker niet gemakkelijker worden, maar een voorbereid proever is er twee waard!

3) Het podium: in het verleden durfde een puntje op de theorievragen of een iets minder rampzalig antwoord op de schiftingsvraag al eens beslissen wie op het podium stond. De winnaars hadden dan terecht gewonnen, maar bij de ploegen die van het podium vielen, bleef een wrang gevoel achter. Om hieraan te verhelpen voeren we een korte, spannende finaleronde in die de doorslag moet geven wanneer de proefvragen onvoldoende zijn om het podium te beslechten. Die finaleronde zal bestaan uit het determineren van witte wijnen.